Sant Cristòfol

Diumenge 9 de juliol, vigília de Sant Cristòfol, benedicció davant de l’església del Carme. Gràcies Mn Francesc!
Un goig poder sentir el toc de la campana voltejada manualment pels nostres campaners durant la benedicció.

PREGÀRIA DEL CONDUCTOR
Dóna’m Senyor mà ferma i mirada vigilant perquè al meu pas no causi mal a ningú.
A tu Senyor, que dónes la vida i la conserves, et suplico humilment que guardis avui la meva vida en tot moment.
Lliura Senyor els qui m’acompanyen de tot mal: malaltia, incendi o accident.
Ensenya’m a fer ús del meu cotxe per atendre les necessitats alienes.
Fes també, Senyor, que no em deixi portar pel vertigen de la velocitat i que, admirant la bellesa d’aquest món, aconsegueixi seguir i acabar el meu camí amb tota felicitat.
T’ho demano Senyor pels mèrits i intercessió de Sant Cristòfol i que, fent honor al seu bell nom, també jo sigui «portador del Crist» allà on vagi.
Amén.