Torna a Mare de Déu de la Candela

Cant dels goigs

Entrada
Puig que a Valls feu venturosa
i amb Vós cap mal no recela.

Tornada
Maria de la Candela
Mireu-nos sempre amorosa.

La fama immemorial
de prop de sis segles ha,
diu que a Valls us venerà
com a remei celestial,
oferint-vos do immortal
de llum que a l’altar us posa.

Maria de la Candela…

Afligits el Principal
per la pesta vehement
plorà als vostres peus la gent,
el clergue i el magistrat,
i vostre braç esforçat
la desterrà pressurosa.

Maria de la Candela…

En veure l’assot estrany
de la llagosta terrible,
tingueren infalible
dels fruits la pèrdua i dany;
clamaren en aquest afany
i dàreu collita copiosa.

Maria de la Candela…

Quina multitud de favors
benigna no vessàreu,
després que pia escoltàreu
nostres ànsies i clamors
en les penes i dolors
d’una passa contagiosa?

Maria de la Candela…

Quan les febres més ardents
deixant vidus els casats,
els infants desemparats,
i els cementiris plens,
el vostre afecte immens
mudà la sort llastimosa.

Maria de la Candela…

Als malalts que sospirant
i gemegant en sos llits
amb clamors adolorits
fervorosos vots us fan,
Vós, en processó passant,
doneu salut prodigiosa.

Maria de la Candela…

En tota tribulació
si us reclamen amb fe pura
desterreu nostra amargura
concedint la pretensió,
i acredita tot això
tanta dàdiva preciosa.

Maria de la Candela…

Final
Puig que a Valls amb fe ardorosa
vostra pietat anhela.

Tornada
Maria de la Candela
Mireu-nos sempre amorosa.