Celebració de la Unció dels Malalts a la residència Monserrat Cuadrada