Sopar de la fam virtual 2021

SOPAR DE LA FAM 2021

Fa mes d’un any que fem front a la crisi sanitària, econòmica i social que està comportant la pandèmia pel virus de la Covid-19. Quines haurien estat les conseqüències, si aquí no hi hagués hagut un sistema sanitari organitzat; un compromís ciutadà per ajudar als qui els falta l’aliment;un sistema educatiu que continua funcionant; o uns subsidis laborals, que millor o pitjor, alleugeren la difícil situació?

De gairebé tot això estan mancades moltes comunitats dels països en vies de desenvolupament. Per això és urgent que una part del nostre esforç es dirigeixi a dotar aquestes persones dels recursos per afrontar aquesta crisi, que sumada a altres precarietats i injustícies cròniques, fan que aquestes poblacions visquin amb un sofriment i una desesperació permanents.

La missió de MANS UNIDES és lluitar contra la fam i la pobresa en el món, per aquest motiu i per col·laborar amb aquesta ONG, des de lesParròquies del Valls (Sant Joan, Sant Antoni, El Carme i El Lledó),s’anuncia el SOPAR DE LA FAM 

VIRTUAL 2021, entre elsdies 19 a26 d’Abril.

Donat que encara continuen les restriccions a causa de la pandèmia,no es pot fer el sopar presencial, així, que,tothom que ho vulgui, pot fer una aportacióeconòmica, entre els dies indicats, equivalent a la aportació pel “sopar físic”, de12 € per persona.

Les aportacions es podran fer a una de les següents comptes bancaries:

BBVA            IBAN:            ES92 0182 0855 7402 0176 6374
CAIXABANK   IBAN:    ES20 2100 9046 9102 0003 9451
SABADELL    IBAN:        ES34 0081 0088 1300 0259 4867

també per  BIZUM al número 676 731 596, indicant el concepte: “sopar famValls”.

Per entregues de diners en efectiu, us podeu dirigir a la bústia de la Parròquia de Sant Joan (Plaça dels Escolans).

La quantitat obtinguda es destinarà al projecte de desenvolupament de MANS UNIDES a HONDURES (Amèrica Central): per”AVANÇAR EN LA SOSTENIBILITAT AGROALIMENTÀRIA EN COMUNITATS LENQUES”, (HON/75607 LXI D).

Esperem que tingui bona acollida aquest Sopar de la Fam virtual de les Parròquies de Valls.

En nom de les persones beneficiaries de Mans Unides, us agraïm la vostra solidària aportació.

CONTAGIA SOLIDARITAT PER ACABAR AMB LA FAM

Enllaç Mans Unides:Cliqueu aquí

Vídeo Campanya 2021: Cliqueu aquí

Vídeo Mans Unides Tarragona:Cliqueu aquí