Vuitè dia de la Novena

Retransmissió de la Novena a la Mare de Déu de la Candela, vuitè dia.