Celebració de Dijous Sant a la residència Monserrat Cuadrada

Celebració de Dijous Sant a la residència Monserrat Cuadrada: benedicció del llorer, missa i rentat de mans.