Celebració de la Primera Comunió

Aquest diumenge dia 26 de maig, Solemnitat de la Santíssima Trinitat, un grup d’infants de catequesi de la nostra parròquia, acompanyats per les seves famílies i la comunitat, varen rebre amb molta alegria i per primer cop el Cos i la Sang de Crist en una celebració on també vàrem compartir les seves pregàries escrites des del cor.