Diverses parròquies, una comunitat

UNITAT PASTORAL: DIVERSES PARRÒQUIES, UNA COMUNITAT

Aquest dissabte 11 de setembre de 2021, encetem un camí apassionant que farem conjuntament 20 parròquies de l’Alt Camp. En una celebració a l’església del monestir de Santes Creus a les 8 del vespre, on han estat convocades totes les persones de les diferents parròquies implicades, iniciem un treball de pastoral de conjunt que esperem sigui molt enriquidor i se’n puguin beneficiar tots i cadascun dels parroquians de la unitat, encara que la seva parròquia tingui menys recursos o no tantes possibilitats.
Però, en què consistirà, a la pràctica, la dinàmica de treball pastoral de la unitat?

  1. Cada parròquia manté la seva identitat i personalitat jurídica, la seva singularitat i tradicions, la seva administració de béns i recursos… però els seus membres (que en molts casos són grups de persones reduïts que es poden veure desbordats per certs reptes pastorals que ens planteja avui la societat) ara podran comptar amb el suport i l’ajut d’altres persones com ells i elles que poden estar en una situació semblant i que, junts, segur que es veuran amb cor de poder respondre a cada situació.
  2. Totes les parròquies de la Unitat Pastoral tenen un equip de mossens que tots són rectors “in solidum” de totes les parròquies. Això vol dir que els mossens també ens recolzem a l’hora de trobar la millor solució o estratègia pastoral que afecti als fidels de qualsevol de les nostres parròquies. Ja no podem decidir sols sense tenir en compte el consell dels altres mossens ni del Consell de la Unitat Pastoral. La responsabilitat recau en l’equip. Segurament les decisions seran més ponderades si són fruit d’una reflexió i treball conjunt. Cada parròquia tindrà un mossèn “referent” per facilitar el funcionament del dia a dia, però les decisions que afecten al patrimoni o a criteris pastorals establerts seran tractades sempre en el Consell d’Unitat.
  3. Evitem la centralització de serveis al Centre Pastoral de Referència (CPR) que, en aquest cas, és Sant Joan de Valls. La funció del CPR no és oferir tots els serveis que les parròquies més petites no poden oferir, sinó coordinar tots els recursos i vetllar per tal que, dins la Unitat Pastoral, tothom pugui rebre una atenció pastoral completa i adequada a les necessitats dels cristians i cristianes d’avui. El fet d’iniciar aquest curs pastoral a Santes Creus vol fer evident aquest convenciment.
  4. Segurament tots haurem de fer algun sacrifici (de desplaçament o adaptació horària) però estem convençuts que la Unitat Pastoral és una gran oportunitat per rellançar la vida pastoral de les nostres parròquies i que els parroquians i parroquianes podran gaudir i participar d’una oferta pastoral molt més àmplia i completa que si comptessin només amb els recursos, persones i accions que podrien organitzar des de la pròpia parròquia.

En definitiva, es tracta d’aprendre a esdevenir una gran comunitat on hi participem persones de les diverses parròquies de la unitat pastoral (cosa que estem convençuts que no serà massa difícil doncs al nostre Arxiprestat el treball de conjunt gaudeix d’una antiga i sana tradició d’anys)

Encomanem-ho tot plegat i que la Mare de Déu ens hi ajudi. Gràcies a totes i a tots per la pregària i l’esforç que segur hi posareu.