Celebració de Dijous Sant a la residència Monserrat Cuadrada

Celebració de Dijous Sant a la residència Monserrat Cuadrada: benedicció del llorer, missa i rentat de mans.

Dijous Sant

Aquest Dijous Sant ens hem trobat les famílies de la catequesi per recordar plegats aquests dies sants. Ho hem fet amb una dinàmica “de pel·lícula”; encadenant el que li passa a Jesús des del diumenge de Rams fins a la Pasqua de Resurrecció. Seguidament hem participat a l’Eucaristia del Sant Sopar amb el rentament de peus. Bona Setmana Santa!

Diumenge de Rams

«Hosanna el Fill de David, beneït el qui ve en nom del Senyor!

Imatges de la celebració del diumenge de Rams.

Mare de Déu dels Dolors

Aquest divendres, festivitat de la Mare de Déu dels Dolors, a les 10 del matí hem celebrat l’Eucaristia a la capella dels Dolors, amb l’olor característica de l’olleta de perfum encesa en aquest dia. La celebració, organitzada per la Reial Confraria de Nostra Senyora dels Dolors conjuntament amb la parròquia, a vuit dies del Divendres Sant, ens obre la porta a la celebració de la Setmana Santa.

Enramada de llorer

Diumenge al matí, durant la benedicció de Rams, el llorer exposat a la barana del cor serà beneït .

⭕ Aquesta era una de les múltiples tasques que tenia el campaner de la ciutat, i que no es resumia únicament als tocs de campanes, sinó que incloïa altres elements rituals.